Chương trình khuyến mãi áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 ! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.